ตราหน่วย ตราหน่วย
                                                        ;        กองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๑๕

  ค่ายวชิราวุธ

  กองทัพบก
  แม่ทัพภาค 4
  พลร.5
  กระทรวงกลาโหม

 

 

 

 

 

ข้าฯ คือ ทหารราบ

ข้อมูลภายใน
จังหวัดกระบี่
 
ข้อมูลทั่วไป
 
ที่พัก
 
โรงพยาบาลกระบี่
 
สถานีตำรวจ
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศ ร.15 พัน.1   หน่วยขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในห้วง  วันที่ 9 ส.ค. - 25 ส.ค. 49 นี้

  กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

.  วันที่ 2 สิงหาคม 2549 รอง ผบ.ร.๑๕ พัน.๑ ทำการแทน ผบ.ร.๑๕พัน.๑
รวมพิธีเทิดพระเกียรติสวมหมวกหนีบ และมอบ  เข็ม  ภปร.
ให้กับนักเรียน ชั้น มัธยมปี่ที่ 1-3 ร.ร.กาญจนาภิเษก จ.กระบี่

.  วันที่ 7 ส.ค.  49    ร.๑๕ / ร.๑๕ พัน.๑ / ร.๑๕ พัน.๒ / ร.๑๕ พัน.๔
ร่วมประชุมสัญจร   ณ   ร.๑๕ พัน.๑ นำโดย พ.อ.  ประยงค์    กล้าหาญ   ผบ.ร.๑๕

วิสัยทัศน์

   ...................
นายทหารและนายสิบ
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่๑๕
พึงระลึกอยู่เสมอว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดี ก็เพราะว่า ผู้บังคับบัญชา ดี
พลทหาร ดี ก็เพราะว่า นายสิบ ดี
นายสิบ ดี ก็เพราะว่า นายทหารดี
ฉะนั้นถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชา เลว ก็เพราะว่า ผู้บังคับบัญชา เลว
พลทหารเลว ก็เพราะว่า นายสิบ เลว
นายสิบ เลว ก็เพราะว่า นายทหารเลว
นายทหารและนายสิบ
ยังมีงานทำและมีรายได้อยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะว่ายังมี
พลทหาร
นายทหารและนายสิบ
ดำเนินการดูแลและให้มีการฝึกอบรมให้มีการ
กินอยู่หลับนอนและสุขภาพดี และ
รู้จักวีธีใช้อาวุธและวีธีรบเพื่อป้องกัน
ประเทศชาติ ศาสนา
และ พระมหากษัติ
นายทหาร นายสิบ และพลทหารผู้ใด
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการในหน่วยใด
นายทหาร นายสิบ และพลทหารผู้นั้น
คือผู้ปฏิบัติหน้าที่  แทน  ผบ.หน่วยนั้น

  FROM... WEB MASTER...... สงสัยเชิญสอบถามไม่ต้องเกรงใจ ๆๆๆ

    utit_r15p1@yahoo.com

     utit_r15p1@hotmail.com

   ...................

                                  ขอขอบพระคุณ ทหารราบทุกท่านล่วงหน้า

                                                                 พ.อ. อุทิศ     อนันตนานนท์

                                                                        ผบ.ร.15 พัน.1

              

 

  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

      
ด้านอาหารและโภชนาการ
      
ด้านเครื่องแต่งกาย
เครื่องนอนและ
ของใช้ประจำตัว
      
ด้านที่พักอาศัย
      
ด้านสุขภาพ ร่างกาย
      
ด้านสวัสดิการอื่นๆ
      
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
 
 
    ร.๑๕ พัน.๑
ประวัติหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
 
 
 
 

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (ร.15 พัน.1)   อำภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
หมายเลขโทรศพท์ โทร.075-699046,  โทรสาร (Fax.) 075-699046